Gratis hulp en advies
Ieder jaar lopen vele duizenden mensen in Nederland letsel op door de schuld van een ander. Professionele hulp is nodig om een rechtvaardige schadevergoeding te kunnen claimen. Erasmus Personenschade kan dat verzorgen. Onze kosten verhalen wij op de tegenpartij. Daarom zijn onze diensten voor u gratis.
Multicultureel expertisebureau
Het is logisch dat u begeleid wilt worden door iemand die uw taal spreekt en uw cultuur begrijpt. Zo kan er een vertrouwensband ontstaan. Erasmus Personenschade is een multicultureel bureau. Dat is onze kracht. Veel andere bureaus kunnen mensen uit andere culturen niet goed begeleiden, voor ons is dat een specialiteit.
Maximale schadevergoeding
Met onze hulp kunt u de strijd met een verzekeraar aan. Terwijl u zich bezig houdt met uw herstel, zorgen wij voor een rechtvaardige schadevergoeding. Met minder hoeft u geen genoegen te nemen. De schade is immers door een ander veroorzaakt.
Snel resultaat
Wij werken snel omdat wij willen dat u en uw gezin snel de draad weer kunnen oppakken. Wij spreken daar andere betrokken partijen ook op aan. Zo zorgen wij ervoor dat de schade binnen een redelijke termijn geregeld wordt.

Uw schadevergoeding

U hebt een ongeval gehad en letselschade opgelopen. Dat heeft grote gevolgen op medisch gebied en ook voor uw werk en uw inkomen. Als het ongeluk de schuld is van een ander, dan heeft u recht op een schadevergoeding. U kunt schadevergoeding krijgen door een claim in te dienen bij de tegenpartij. Maar hoe pakt u dat aan? En waar heeft u recht op? Een letselschade expert van Erasmus Personenschade helpt u om uw letselschade te claimen. Wij onderzoeken de schadeposten en leggen de letselschadeclaim neer bij de tegenpartij. U kunt zich concentreren op uw herstel. Wij zorgen voor de rest.

Wat is letselschade?

Letselschade is ieder financieel nadeel als het gevolg van een ongeval door toedoen van een ander. Ook gevolgen die moeilijk in geld uit te drukken zijn, zoals pijn en verdriet, vallen onder letselschade. Daarvoor kennen wij de schadepost smartengeld.

In Nederland wordt, in tegenstelling tot veel andere landen, letselschade meestal zonder tussenkomst van de rechter geregeld. Als partijen geen overeenstemming bereiken, kiezen zij meestal eerst voor een drie-gesprek of voor mediation. Pas als dat niet tot een oplossing leidt, in ongeveer 2 van de 100 zaken, wordt er geprocedeerd.

Letselschade opgelopen ?

Onverwachts kunt u het slachtoffer zijn geworden van een ongeval waardoor u letselschade heeft opgelopen. Dit heeft vaak nadelige gevolgen voor u en uw gezin. U bent niet meer in staat om te werken en dient meestal ook kosten te maken voor uw herstel denk hierbij aan de medische kosten. Naast financiële schade lijdt men vaak ook emotionele schade. Volgens de wet is de aansprakelijke partij verplicht uw schade te vergoeden. In de praktijk is het echter niet eenvoudig om uw schadevergoeding te ontvangen.

Gratis advies

Neemt u gerust contact met ons op voor een gratis intakegesprek bij ons op kantoor, bij u thuis of een ander gewenst locatie. In het gesprek kunnen onze specialisten de impact van het ongeval en de schadeposten in kaart brengen. U krijgt hierbij onbeperkt juridisch advies en informatie over uw recht op materiële en immateriële schade. Het is wettelijk bepaald dat de kosten voor het inschakelen van juridisch hulp bij letselschade te verhalen is op de veroorzaker van het ongeval.
U hoeft geen kosten te maken, en verhalen gratis uw schade op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Werkwijze

Als slachtoffer van een ongeval wordt u (ongevraagd) geconfronteerd met letsel en schade. Een onzekere periode waarin u, als slachtoffer, belang heeft bij een goede schadeafwikkeling en persoonlijke betrokkenheid. Iedere letselschadezaak is namelijk anders en elke zaak vereist maatwerk en mensenwerk. Kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid staan bij Erasmus Personenschade daarom voorop. Om u een algemeen overzicht te geven van onze werkwijze verwijzen wij u naar onderstaand stappenplan.
 • Persoonlijke bespreking van uw letselschadezaak
  Uw letselschadejurist treedt op als uw persoonlijke belangenbehartiger. Hij vraagt uw medische gegevens op, om daarmee de hoogte van de schadeclaim te kunnen onderbouwen.
 • Aansprakelijk stellen
  Uw letselschadejurist verzamelt zoveel mogelijk gegevens. Hij schrijft de aansprakelijke partij aan, informeert bij getuigen en vraagt het proces verbaal op
  .
 • Aanvragen voorschotten
  Is de aansprakelijkheid erkend? Dan vraagt uw letselschadejurist de aansprakelijke partij om een voorschot op uw schadevergoeding. Mocht het nodig zijn, dan kan uw behandelaar meerdere malen om voorschotten vragen, tijdens de looptijd van uw schadeclaim.
 • Verzamelen medische en financiële onderbouwing
  Uw letselschadejurist treedt op als uw persoonlijke belangenbehartiger. Hij vraagt uw medische gegevens op, om daarmee de hoogte van de schadeclaim te kunnen onderbouwen.
 • Afwikkelen letselschadezaak

Uw zaak kan pas afgerond worden, als u weer volledig bent hersteld. Helaas kan het ook gebeuren dat uw klachten niet verdwijnen. In dat geval kan een medisch deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade bepalen.

Erasmus Personenschade

Kantoren

Hoofdkantoor
Putselaan 113A
3072CD Rotterdam
Kantoor Roosendaal
Nieuwe Markt 67D,
4701 AD Roosendaal

Telefoonnummer

010 - 766 00 30

Kosteloos en vrijblijvend advies